2018: Avrupa Siber Güvenlik Endüstri, Teknoloji ve Araştırma Yeterlilik Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezleri Ağı’nı oluşturulmasına Destek

Avrupa Üye Devletlerinin dijital egemenliğinin sağlanabilmesi için mevzuatlara uygun kanıtlanabilir BT güvenliği için bağımsız ve güvenilir bir kontrol kuruluşuna ihtiyaç vardır. Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güvenilir olarak üretilmesi zorunludur. Bu amaçla CEPIS LSI SIN grubu tarafından bir açıklama hazırlanmış ve Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Avrupa Siber Güvenlik Endüstri, Teknoloji ve Araştırma Yeterlilik Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezleri Ağı’nı oluşturulmasına yönelik olarak düzenleme önerilerine destek amacıyla AB Konseyine 23.12.2018 tarihinde iletilmiştir.

( Açıklamanın tamamı için: http://cepis.org/app/uploads/2020/01/Statement-CEPIS-calls-for-really-secure-ICT-hardware-and-software-in-Europe.pdf).