Tanıtım

Bilgi Toplumu Çalışma Grubu’nda (Information Society Special Interest Network) TBD’yi Türksel Kaya Bengshir temsil ediyor.

Bu çalışma grubu 2018 yılında üye bilişim derneklerinin günceli yakalama ve “Dijital Tek Pazar”, “Endüstri 4.0”, “dijitale erişilebilirlik ve katılım”, “sağlık yaşam sistemleri” gibi genel konularda çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. Açık Veri ve e-Devlet”, yapay zekâ ve nesnelerin internetinin toplum üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar yapılıyor

Bu çalışma grubunda TBD yapay zekânın bilişim çalışanlarının algısı raporunun hazırlanmasında katkı sağlıyor.

Çalışma Grubu

  • Türksel Kaya Bensghir
  • Atilla Aydın DDO-onay alacak.
  • Serap Bilgiç Aktepe
  • Tunç Medeni