Tanıtım

Dijital Beceriler Politikası Çalışma Grubu’nda (Digital Skills Policy Special Interest Network) TBD’yi Meltem Eryılmaz temsil ediyor.

Çalışma grubunun amacı, Avrupa düzeyinde bir “Dijital Beceri Geliştirme Programı” oluşturmak, farklı politika hedeflerine (işgücü, öğrenciler, ileri beceriler) uygun finansmanın tahsis edilmesini sağlamak, üye devletlerde uygulama hedeflerinin belirlenmesi için çalışmak ve iyileştirme süreçlerinin değerlendirilmesinin sürekliliğini sağlamaktır. Hazırlanan son raporda dijital becerilerin geliştirilmesi sürecinde yaşanan zorluklar; dijital becerilerin ne olduğu konusundaki tanımlarda uyum eksikliği, teori ve pratik arasında farklar olması, algılarla ve gerçeklik arasında uçurum olması ve kamu finansman süreçlerinin verimsizliği olarak belirlendi. Özellikle öğretmenleri güçlendirmeyi ve eğitmenleri eğitmeyi amaçlayan projelere odaklanmayı, dünya çapında tanınan standartlar ve sertifikalar oluşturmayı ve farklı politika hedeflerine daha kısa ve sonuç odaklı bir şekilde uygun finansmanı tahsis etmeyi tavsiye ediyor.

Çalışma Grubu

  • Meltem Eryılmaz (Özgeçmiş)
  • Aydın Kolat (Özgeçmiş)
  • Özgür Karayalçın
  • Emek Kepenek
  • Ahmet Hançer
  • Tolga Tuncer
  • Oğuz Ergin
  • Gökçe Yıldırım Kalkan
  • Tarkan Gürbüz
  • Oğuz Yılmaz