Tanıtım

Etik ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nda (ESG – Including Ethics and Green ICT)  TBD’yi Sema Altınsoy temsil ediyor.

Bu çalışma grubu mesleki etik kurallara bağlı kalmanın, BT uzmanları için belirleyici bir unsur olduğu düşüncesiyle etik kuralları geliştirmek ve bu konunun ülkeler çapında önemini desteklemek için çalışmalar yürütüyor. CEPIS Etik Grubu’ndan uzmanlar, Avrupa Komisyonu’nun “Bilgi teknolojilerinin etik boyutlarını şekillendirme – bir Avrupa perspektifi– SHERPA” Projesi’ne aktif olarak katkıda bulunuyorlar. Projenin amacı, “Akıllı Bilgi Sistemleri’nin (SIS) – yapay zekâ ve büyük veri – etik ve insan hakları sorunları üzerindeki etkisini analiz etmektir.

Çalışma Grubu