2022-2: CEPIS, AB’deki Dijital İletişimlerin Tamamının Gözetimine Karşı (CEPIS against total surveillance of digital communications in the EU)

Avrupa komisyonu nezdinde çalışmalar Kai Rannenberg ve Jakub Christoph tarafından yürütüldü. Hazırlanan “Sohbet Kontrolü yerine Şifreleme Hakkı” adlı taslak açıklama metni Avrupa komisyonuna verilmiştir.

Hazırlanan metinde, komisyon önerisinin sorunlu kısımlarında bazı değişiklikler önerilmesinden memnuniyet duyulduğu ancak soruna hala yanlış yönden yaklaşıldığı belrtildi.  Söz konusu taslakta, çocukları cinsel istismardan korumayı amaçlamakla birlikte önerilen yasanın mevcut haliyle bunu amaca ulaşmada sıkıntılar yaşayabileceği, çünkü gerçek korumaya odaklanmak yerine kitlesel gözetimi serbest bırakmayı amaçladığı ifade edildi. Avrupanın gözetleme yerine önleme ve gerçek koruma yolunu seçmesi gerektiği belirtilen metinde suçluların bu önlemleri bypass etmeyi bir şekilde sağlayabileceği, Steganography gibi, dolayısıyla önleme tedbirlerine yönelmenin  daha iyi bireyler olmamız için gereken olduğu ifade edildi. Söz konusu metnin verilmesinden sonra Avrupa Parlementosunda üçlü görüşme yapıldı.

Üçlü görüşmede Avrupa Parlementosu (EP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE) aşağıdaki konularda anlaştı;

  • İnternetin genel olarak izlenmesinden kaçınılmalı
  • Şifrelenmiş materyalleri algılamadan hariç tutulmalı
  • AB Çocuk Koruma Merkezi, bilinen CSAM için otomatik olarak kamuya açık internet içeriğini proaktif olarak aramalı
  • Platformlar hizmetleri ile ilgili riskleri değerlendirmeli
  • Eğer hafifletici tedbirler yeterli değilse, mahkeme tarafından onaylanmış tespit emirleri yasadışı materyali izlemek için kullanılmalı

(Açıklamanın tamamı için: https://cepis.org/cepis-against-total-surveillance-of-digital-communications-in-the-eu/)