Türkiye Bilişim Derneği, CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies - Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi’ndeki çalışmalara aktif katılım sağlıyor.

TBD’nin 2000 yılında üye olduğu ve 29 Avrupa ülkesinin bilişim derneklerinden oluşan CEPIS, Avrupa’da bilişim profesyonelleri ve kullanıcıları için en iyi uygulamaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla üye bilişim derneklerin birlikte çalışmalarını sağlayacak bir platformda buluşturuyor. CEPIS faaliyetlerini, gelecek için birliktelik oluşturmak, bilişim işgücünün dijital performansının artırılmasını sağlamak, bilişimle dönüşümde etik, güvenilir, kapsayıcı, çevre dostu ve toplumsal uyumlanmayı yaymak ve bilişim teknolojileri çalışanlarının standartlarını yükseltmek olmak üzere dört ana eksende yürütüyor.

TBD ev sahipliğinde Nisan 2018’de İstanbul’da yapılan genel kurulda derneğin, CEPIS bünyesinde yeniden daha aktif bir rol alması için toplantılar gerçekleştirildikten sonra TBD altı çalışma grubunda etkin ve yetkin bir rol üstlendi.