CEPIS kadın Grubu çalışmaları, video konferans methodu ile her hafta pazartesi günleri yapılmaktadır.

Daha öncede belirtildiği gibi bir Tüzük hazırlığı tamamlanarak, taslak  bir doküman oluşturulmuştur. Bu dokümanın özeti aşağıda sunulmaktadır. Yapılan iş bölümü neticesinde İtalya temsilcisi ile birlikte verilecek ödül için belirlenen kriterlere göre Başvuru Formu oluşturma çalışması tarafımca yapılmaktadır.

 Taslak Tüzük Hakkında; (DiversIT Charter)

 Bugün, Avrupa genelinde teknoloji mesleklerinde  yaklaşık sekiz milyon çalışan  vardır. Tüm büyük kuruluşlar, teknolojinin büyüyen bir alan olduğuna ve becerilerin yüksek olduğuna inanıyor ve teknoloji kullanımını optimize ettikçe ve büyüdükçe çoğu ülkede beceri kıtlığının artacağını tahmin etmektedir. Bu nedenle, beceri arayışımızda işgücünün tüm bölümlerine erişmemiz iki kat önemlidir. Şu anda, büyük Avrupa genelinde, kadınların teknoloji ve dijital mesleklerde çalışanların % 20’sinden azını oluşturduğunu ve halen mevcut işgücünün neredeyse yarısı kadar olduğunu görüyoruz. Becerilerdeki açığı telafi edeceksek, teknoloji ve dijital kariyerde rol alan kadınların sayısına odaklanmaya ihtiyaç vardır.  

CEPIS, her BT ve Teknoloji Derneği’nin kendi ülkelerinde becerilerin mevcudiyeti ile ilgili bir endişeye sahip olmasının ve sonuç olarak mevcut işgücünün tüm bölümlerine erişilmesini sağlama görevinin bir parçası olduğuna inanmaktadır. BT birliği veya örgütü, daha fazla kadının sektörde veya ilgili akademik görevlerde yer alması ve kariyerlerinde kalmasını sağlama çabalarında üyeleri ve kamu veya özel şirketleri teşvik etmede açık bir role sahiptir. Bu Tüzük ödülünün kazanılmasında en üst düzeyde, dernekler, daha fazla kadını alana teşvik etmede düşünce liderleri olarak görülecek ve “Altın” seviyesindeki Tüzük ödülünün gerçek anlamda istek uyandırıcı bir hedef olarak görülmesini umuyoruz. Birçok kuruluş ve  BT Derneği bu tüzüğün Bronz ve Gümüş’ünü almaya çalışırken, CEPIS ve kadın örgütü, DiversIT Tüzüğünün ülke organizasyonunuza değer katacak dış tanıma sahip olmasını sağlamak için çalışacaktır.

 Aşağıda özetlenen Avrupa Dijital Kadınlar Çeşitlilik Tüzüğü, derneklerin bu alanlarda liderlik kazanmasına yardımcı olmak için üç aşamalı bir yol haritasıdır. Tüzüğün her seviyesi, faaliyetlerini göstermek ve bu alana odaklanmak için bir derneğe verilebilir.  

Tüzük Aşamalarına Genel Bakış

DiversIT olarak da bilinen Avrupa Dijital Kadınlar Çeşitlilik Tüzüğü, bir organizasyon ya da dernek için Teknoloji Alanındaki Kadın konulu etkinlik ve görünürlüğün arttırılması için yol haritası olan üç aşamada inşa edilmiştir.

Tüzüğü alan kuruluşların, kanıtlanmış faaliyet seviyelerine bağlı olarak Bronz, Gümüş veya Altın tüzüğü statüsünü verecek bir uzmanlar kurulu tarafından değerlendirilmek üzere başvurularını CEPIS’e sunmaları gerekmektedir. Gerekli olan kriterler belirlenmiştir. .

Her aşama aşağıdaki faaliyet alanlarına ayrılır:

  • Dernek veya örgütün kadın grubu
  • Birlik veya Örgüt genelinde BT’deki Kadınları Destekleme Faaliyetleri
  • Role Kadın modellerinin sayısını artırmak için atılan adımlar
  • BT’ye katılımın mevcut ve gelecekteki seviyeleri hakkında fikir veren İzleme Faaliyetleri
  • Diğer dernekler ve gruplarla ilişkiler
  • Teknoloji alanındaki kız sayısını artırmaya yönelik faaliyetler
  • Eğitim, akademi ve kurum içi eğitim ile çalışma bağlantıları
  • Faaliyet gösterecek KPI’ler.

Her bir kazanım seviyesindeki gereksinimler hazırlanmaktadır. . Bu belge aynı zamanda derneklerin Kadın Teknoloji konusunda projelerini inşa etmeleri için bir rehber niteliğindedir.  

Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme Raporu  TBD Genel Merkeze periyodik olarak verilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Nurcan ÖZYAZICI SUNAY