Toplantının Konusu ve Toplantıyı Düzenleyen Kuruluş CEPIS- Avrupa Birliği Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenmiştir.

Bilişim teknolojileri alanında çalışan kadınların oluşturduğu çalışma grubunun toplantısı

Toplantının Yeri ve Tarihi Brüksel, 20 Haziran 2018
Toplantıya Katılanlar (1) Nurcan ÖZYAZICI SUNAY  –  TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Gillian Arnold – İngiltere

Penny Pullen – İngiltere

Elizabetta Benotti – İtalya

Marianna Gabrini – İtalya

Priska Altorfer – İsviçre

Arnheiður Guðmundsdóttir – İzlanda

SKEVI SKORDALLOU – Güney Kıbrıs

Rapor Düzenleme Tarihi 04/07/2018

TOPLANTI RAPORU

I- GİRİŞ

Avrupa Birliği Bilişim Dernekleri Konseyinin alt çalışma grubu olan “ CEPIS Women in ICT Task Force”  tarafından düzenlenen çalışma toplantısına derneğimizi temsilen tarafımca katılım sağlanmıştır.

Bilişim Teknolojileri (BT) alanında çalışan kadınların oluşturduğu bu çalışma grubunda temel amaçlar;

  • BTile ilgili kariyerlerde kadınların katılımını ve ilerlemesini teşvik etmek
  • Gençlerin, özellikle de kadınların BT ile ilgili çalışmaları ve sonraki kariyerlerini yapma konusundaki ilgilerini teşvik etmektedir.

Şeklinde belirtilmektedir.

Çalışmalar hakkında kısa bilgi vermek gerekirse;

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışma, kadınların BT alanında istihdamının sadece% 21.5’ini olduğu ve şu anda Avrupa Birliğinde  350.000 BT işi gücüne ihtiyaç olduğu belirtilerek, kadınların bu alanda çalışması için önlerinde büyük bir  fırsat olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle, kız öğrencileri ve kadınları BT kariyerlerine çekmenin  hayati derecede önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Kadınları BT ve STEM kariyerlerine çekmek için birçok girişim olduğu, bununla birlikte, kadınların BT  alanında çalışmalarının sürekliliğini sağlamaya dikkat edilmediği, Kadınların bir çok nedenden dolayı BT’de kariyerlerini  bıraktığı, erkek meslektaşlarının ve hatta bazen de astlarının daha fazla para aldıklarını, iş ortamında çok fazla önyargının ve esnek olmayan daha genel nedenlerin olduğunu vurgulamakta, özellikle  doğum izni ve çocuk bakımı ile ilgili politikaların gözden geçirilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

Çalışma Grubunda yer alan CEPIS Kadınlarının da son zamanlarda BT işlerinde kadınları çekmek ve elde tutmak için bir dizi politika önerisi hazırladıkları belirtilmiştir.

Yukarıda özetle bahsedilen Kadın çalışmaları kapsamında CEPIS den gelen toplantı önerisi doğrultusunda 20 Haziran 2018 tarihinde Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

II- TOPLANTIDA YAPILAN ÇALIŞMALAR;

Brüksel’de yapılan toplantının amacı; Avrupa’daki tüm bilişim toplumlarının kendi ülkelerinde  Bilişim Teknolojisi alanında çalışan kadınları arttırmak (ve tutmak) için   yol haritası olarak kullanabilecekleri bir  “tüzük” oluşturmak şeklinde olmuştur. Tüzük oluşturulması için  İngiltere’den Penny Pullen toplantı formatını belirleyerek, çalışmayı  yönlendirmiştir.

Ayrıca toplantıda “Athena Swan Charter” adında tüzük örnek olarak getirilmiştir. Athena SWAN tüzüğü, bilim, teknoloji, mühendislik, tıp ve matematik (STEMM) alanındaki kadınların temsilini ilerletmek için Athena Projesi ve Bilimsel Kadın Akademik Ağı (SWAN) arasındaki çalışmadan doğmuştur.

Tüzük; Üniversite Bölümlerini Teşvik Etme ve Tanıma Amaçlı STEM’de kadınlar için kariyerleri ilerletme taahhüdüdür.

Amaç: Personel ve öğrenciler için yararlı değişiklikler getirmek: temsil İlerleme, Kilometre taşlarıyla kariyer yolculuğu, Çalışma ve öğrenme ortamı sağlamaktır. 10 adet prensibi vardır.

Tüzük ekte sunulmuştur.

Yapılan çalışmalar;

Bayan Penny PULLEN çalışma yöntemi konusunda katılımcıları önerilerini almış ve öncellikle tüzüğe verilecek isim tartışılmıştır. Tartışmalar sonunda “CHARTER” isminin şimdilik kalmasını ve gelecekte isim konusunun tekrar gündeme getirilmesi konusunda görüş birliği oluşmuştur.

Toplantı katılımcıları; CHARTER ile Teknolojide çalışan kadınlar için en iyi uygulamayı paylaşan, görünür, açık bir versiyon  üretmek için işbirliği yapmayı  amaçlamıştır.

Toplantıda; gelecek aşamalar, yol haritası, iş listeleri, gruplar, kaynak planlama (finans ve insan), vizyon, amaç, içerik konularının ele alınması kararlaştırılmıştır.

Çalışmalar ile ilgili iş bölümü yapıldı. Bu iş bölümüne göre toplantıya ilişkin raporun hazırlanması görevi tarafıma verildi. Toplantı raporu 9 temmuz 2018 tarihine kadar hazırlanarak, tüm CEPIS çalışma grubu üyelerine dağıtılacaktır.

III. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Çalışmalar sonucunda  3 çalışma grubu oluşturulmuştur.

  • Pazarlama ve iletişim
  • Bütçe
  • İçerik ve operasyon.

1 ve 3 üncü gruplara tarafımca katkı verileceği taahhüt edilmiştir.  Grup çalışmaları her ay sonunda  tele konferansla yürütülecek ve sonuçlar Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Konsül toplantısında sunulacaktır.

Toplantı çalışmaları konusunda tarafımca hazırlanacak İngilizce doküman tercüme edilerek Derneğimiz Yönetim Birimlerine sunulacaktır.

Türkiye olarak katkı verebileceğimizi taahhüt ettiğimiz 1 ve 3 üncü çalışma grubu çalışmaları için TBD bünyesinde de çalışma grubu oluşturarak, toplantılara aktif katılım sağlamamızın yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerine arz olunur. 4/7/2018

Nurcan ÖZYAZICI SUNAY
TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı