BİLGİ TOPLUMU GRUP TOPLANTISI  – 22.11.2018

Katılımcılar: : Luis Fernandez (ATI), Dušan Jokanovič (JISA), Marina Cabrini (AICA), Declan Brady (ICS), Serap Bilgic (IAT), Július Štuller (CSKI), Bob McLaughlin (BCS), Milan Ftáčnik (SSCS), by Skype: Alexandr Crnovic (AI BiH), Anrnheidur Gudmunsdottir (SKY).

Gündem:

1- Ele alınacak konuların belirlenmesi için yapılan araştırma sonuçlarının sunumu

Üye derneklere hangi konular üzerinde durulması konusunda önem ve aciliyetine göre sıralama yapması istenilen anketin sonuçları sunuldu. İlk üç konu: Yapay Zekanın Topluma Etkisi, Nesnelerin İnternetinin Topluma Etkisi ve Büyük Veri ve Verimi olarak belirlendi.  Bu konularla ilgili olup ama ele alınmayan (siber güvenlik ve very bilimi) konularda diğer çalışma guruplarıyla iş birliği yapılmasına, 2019 yılı için yalnızca Yapay Zeka konusunun ele alınmasına ve tavsiye niteliğindeki raporun 2019 Kasım ayında CEPIS konseyine sunulmasına karar verildi.

2- 2019 yılı çalışma planının görüşülmesi

Çalışma grubu çalışmalarını üç ana eksende yürütecektir.

  1. Avrupa Komisyonu ve ilgili kurumlara tavsiye kararları hazırlanacaktır.
  2. Konuyla lgili bulgular ve iyi uygulamalardan oluşan raporlar sunulacaktır.
  3. Medya ve kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş sunulacaktır.

Aynı zamanda teknolojiyi kullanmayanlar da ele alınacaktır.

Sonuç

  1. Her üyenin Yapay Zeka ile ilgili yayınn, araştırma sonucu, rapor, doküman vs. okuması
  2. Kurulan ortak sitede oluşturulan şablona göre Ocak ayının sonuna kadar yüklenmesi
  3. Her üyenin bir sonraki yüzyüze toplantının gündemini olauşturacak şekilde önerilerde bulunması
  4. Bir sonraki toplantı için çalışmaya model oluşturması için DESI 2018 araştırmasının paylaşılmasına karar verilmiştir.