Toplantı Konusu: CEPIS LSI Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14 Eylül 2018

Toplantının Yeri: CEPIS Merkez, Bürüksel-Belçika

Toplantıya Katılanlar: Kai Rannenberg, Joop Verbeek, Maurizio Cavallari, Marko Hölbl, Erika Gutman ve Ali YAZICI

Toplantıda Yapılan Çalışmalar ve Alınan Kararlar:

  1. Kai Rannenberg tarafından geçen toplantıdan bu yana yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgi verilmiştir.
  2. Avrupa Siber Güvenlik Endüstri, Teknoloji ve Araştırma Yeterlilik Merkezi oluşturulmasına yönelik olarak Avrupa Parlamentosu tarafından verilen düzenleme önerisine görüş oluşturulmuştur.
  3. Ulusal Koordinasyon Merkezleri Ağı oluşturulmasına yönelik olarak Avrupa Parlamentosu tarafından verilen düzenleme önerisine görüş oluşturulmuştur.
  4. Avrupa’da Gerçek Güvenli BT Donanım ve Yazılımlarının kullanılmasının desteklenmesi için CEPIS tarafından hazırlanan bildiri üzerinde çalışılmıştır (Ek).
  5. Bir sonraki toplantının Mart 2019’da Brükselde yapılmasınan karar verilmiştir.